© 2016 elkedim kozani created by vk

Το ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης κοντά στους ανέργους με τα νέα προγράμματα Voucher 25-29 & Voucher 30-45

Τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης ανέργων γνωστό ως voucher 30-45 ανακοινώθηκαν. Εάν είστε ανάμεσα στους ωφελούμενους επιλέξτε το ΕΛΚΕΔΙΜ για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας, να εκπαιδευτείτε και να εξασφαλίσετε εργασία σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!

Έναρξη του προγράμματος  24.1.2020

Δείτε το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα  πολλαπλά οφέλη που σας προσφέρει η συμμετοχή σας στα τμήματα  του  ΕΛΚΕΔΙΜ

Η δράση περιλαμβάνει:

- συμβουλευτική (2  συνεδρίες)

- θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

- πρακτική άσκηση (200) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει την ακόλουθη ειδικότητα

- Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων έχει οριστεί στα 2.800€.

Όσοι επιλέξουν το ΕΛΚΕΔΙΜ εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη καθώς και την συμμετοχή τους σε ειδικά σεμινάρια personal coaching στα οποία διδάσκονται τρόποι ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης, διαχείρισης άγχους  ενώ παράλληλα διδάσκονται τρόποι για την συνειδητοποίηση των προσόντων, την διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών και τον καθορισμός στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους.

Επιπρόσθετα θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν μέσω του εκπαιδευτικού portal  της freestudies  σε συναφή με το αντικείμενο τους προγράμματα.

Το freestudies.gr τους παρέχει την  ευκαιρία να παρακολουθήσουν Δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 400 ωρών, μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και οδηγεί σε Πιστοποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων wordpress & στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop.

Τα παραπάνω προγράμματα ολοκληρώνει προαιρετικά το Vellum Assistant Manager Certificate , ένα πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε το Voucher, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΕΛΚΕΔΙΜ (2461027001) ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ shorturl.at/bozS0

VOUCHER  2019
Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα VOUCHER για 5000 ανέργους ηλικίας 25 - 45 με επίδομα 2.800 

1  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

2  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59 

 

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 2.000€

(400 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης)

 

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 800€

(200 ώρες x 4€) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1 αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2 βεβαίωση & κάρτα ανεργίας

3 αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού διπλώματος

4 πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

5 εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2017

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επικείμενα επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων εκδηλώστε ενδιαφέρον στην παρακάτω φόρμα 
VOUCHER   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επικείμενα επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων εκδηλώστε ενδιαφέρον στην παρακάτω φόρμα 

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων ενός Ελληνικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι και η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με σημαντικά οφέλη όπως :

  • Την απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης, καταρτισμένου προσωπικού χωρίς κανένα μισθολογικό – εργοδοτικό κόστος.

  • Την επιχορήγηση της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης  ως προς τις εργοδοτικές εισφορές (αναλόγως τη δράση).

Επιπλέον το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΛΚΕΔΙΜ σε συνεργασία με τους συμβούλους εκπαίδευσης, βρίσκεται στη διάθεσή σας για τη διαμόρφωση  προγραμμάτων κατάρτισης  που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησή σας, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων σας και την αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Για να συμμετέχετε ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης μέσω voucher συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΦΕΚ 

Πληροφορίες 2461027001

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now