ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1000.png

 Νέα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 

      για 150.000 εργαζομένους      

       ηλικίας άνω των 18 ετών       


Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών

με πιστοποίηση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες
 

Εκπαιδευτικό επίδομα ως 1.000€

(5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)
 

Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη

των αιτήσεων συμμετοχής του προγράμματος

voucher security.jpg

ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 18-50

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY

 • Διάρκεια Προγράμματος : 105 ώρες (περίπου 1 μήνας)

 • Μέθοδος παρ/σης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη θεωρητική τηλεκατάρτιση

 • Εκπαιδευτικό επίδομα : 525,00 € μικτά

 • Ωφελούμενοι Προγράμματος: 5000 Άνεργοι ηλικίας από 18 εως 50 ετών

Η δράση  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0»  με τη χρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 

Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη

των αιτήσεων συμμετοχής του προγράμματος

Μοναδική ευκαιρία ενασχόλησης σε έναν επαγγελματικό κλάδο με συνεχή εξέλιξη και ζήτηση μέσω της (Δ.ΥΠ.Α.) Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και της  υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων», με κωδικό ΟΠΣ TA 5161093. στο  πλαίσιο  του Εθνικού  Σχεδίου  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  «Ελλάδα  2.0»  με  τη  χρηματοδότηση   της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

 • Διάρκεια Προγράμματος : 105 ώρες (περίπου 1 μήνας)

 • Μέθοδος παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη θεωριτική τηλεκατάρτιση

 • Εκπαιδευτικό επίδομα : 105 ώρες κατάρτισης*  x 5,00 € = 525,00 € μικτά

 • Πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένους φορείς ΕΟΠΠΕΠ & ΚΕΜΕΑ


Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.

3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο

5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).

6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

3.png

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

για 80.000 άνεργους ηλικίας

άνω των 18 ετών


Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών

με πιστοποίηση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες
 

Εκπαιδευτικό επίδομα ως 1.000€

(5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Η δράση  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0»  με τη χρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 

Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη

των αιτήσεων συμμετοχής του προγράμματος

 • H δράση αφορά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης και παρέχει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη πιστοποίηση.

 • Ωφελούμενοι μπορούν να είναι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ  άνω ων 18 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα θα φτάνει τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 

            Αντικείμενα κατάρτισης δεΙτε ΕΔΩ :             

 

•  Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής (Αναγνωρισμένο πτυχίο πληροφορικής)

   (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων &  Εφαρμογών (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Ηλεκτρονικό Εμπόριο E-commerce (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management) (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Διάρκεια 200 ώρες)

•  Social Media Marketing (Διάρκεια 200 ώρες)

 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης, θα περιλαμβάνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη σύμφωνη με τα ακόλουθα ποσοστά του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος.

 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης θα είναι 2 μήνες.

 

•  Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης 35% - 70 ώρες

•  Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης 35%  - 70 ώρες

•  Ώρες Ασύγχρονης κατάρτισης 30% - 60 ώρες

ram (1) (1).jpg
ΕΣΕΕ 250 A.jpg

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ  


250 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   1.250€ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων άνω των 18, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ

voucher-anergwn-672x372.jpg

Νέο πρόγραμμα voucher

10.000 άνεργοι ωφελούμενοι 

ηλικίας από 30 έως 49 ετών

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων συνολικής διάρκειας 580 ωρών.

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής(αναλόγου ειδικότητας)

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400 – 480 ωρών

 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών


Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 1. Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων

 2. Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

 3. Χειρισμού εργαλειομηχανών

 4. Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)

 5. Υγείας – πρόνοιας,

 6. Τουρισμού και επισιτισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν  οι άνεργοι που :

Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν γεννηθεί από 01/6/1971 έως 30/9/1990. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δεν έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.