Γκέρτσου & 11ης Οκτωβρίου 24, Κοζάνη         Τηλ. 2461027001

Email : elkedim.kozani@gmail.com          www.kozani.elkedim.gr